Category Archives: Nyheter

Såhär slipper du höga halter radon i huset

Är det så att halten av det radioaktiva ämnet radon är för hög hemma hos dig, så kan risken för lungcancer öka. Risken ökar ju längre tid man har utsatts för högre halter radon. Ju snabbare du gör något åt problemet desto bättre. Här följer några råd på hur du kan ta tag i problemet.

Radon är ett radioaktivt ämne som blir till av radioaktivt avfall från grundämnet radium. Ämnet finns naturligt i grundmarken och kan tränga sig igenom sprickor och hål i marken.  Radon är tyvärr ett ganska farligt ämne när den tränger sig in i din kropp. Större mängder av detta ämne ökar risken för lugncancer. Ett av de största problem med radon är nog att den är både luktfri och osynlig, något som kan försvåra att upptäcka den. För att få överblick över halten av radon hemma hos dig, bör du nog göra en radonmätning med hjälp av radondosor.

Genom följande tre råd kan du påverka halten av radon hemma hos dig och minska den:

  1. Efter att du har upptäckt höga halter radon ska huset vädras. Genom att öppna fönster eller ventilera med hjälp av AC kan mängden radon minskas. Viktigt här att påpeka är att enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det ca 400,000 hus i Sverige med högre halter av radon. Boverket har fastställt att nivån av radon i privata hem bör ej överskrida 200 Bq/m3.
  2. Du behöver täta till sprickorna som finns i huset fundament. Ämnet radon bryts ned från ämnet radium, som finns i högre halter i just husets fundament.
  3. Installera en så kallad radonsugare. Erfarenheten från just radonsugaren är mycket bra, då det visar sig att denna metod är mycket effektiv i att bryta ner radonmängden i ditt hem till säkra nivåer – även när det handlar om betydligt större överskridanden än vanliga nivåer.